Podjetje Zteh je bilo ustanovljeno leta 2009, v Ljubljani. Poslanstvo podjetja je zagotoviti vrhunske tehnično-tehnološke  pogoje našim poslovnim partnerjem, na področju orodjarstva, pri izdelavi maloserijskih izdelkov, pri veliko serijski obdelavi kosov na produkcijski strojih in v obdelavi aplikacij v letalski industriji. Cilj, ki ga sledimo je doseganje najoptimalnejše cene izdelave na kos. V ta namen pomagamo našim partnerjem v avtomatizaciji procesov proizvodnje. Mi spremljamo naše kupce od ideje, izdelave aplikacijskih rešitev, dobave, spuščanja v pogon in vzdrževanja opreme v toku cele življenjske dobe izdelkov, storitev in opreme.

 

Podjetje Zteh d.o.o. zastopa na področju Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine podjetje Makino. Makino proizvaja stroje na področju horizontalnih, vertikalnih obdelovalnih strojev, žično potopnih rezalnih strojev, potopnih erozijskih strojev, brusilnih strojev in strojev za serijsko produkcijo. Osnovno vodilo podjetja Makino je: KVALITETA JE PRVA!

 

Podjetje Zteh d.o.o. zastopa na področju Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine podjetje Halter CNC Automation B.V. Podjetje Halter CNC Automation Vam pomaga narediti Vašo produkcijo donodsnejšo s pomočjo sistemov nalaganja obdelovancev v produkcijski celici, opremljeni z robotom.

 

Podjetje Zteh d.o.o. zastopa na področju Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine produkte podjetja Dymet. Dymet Vam tehnologijo in opremo, ki so jo razvili ter jo proizvajajo v Ruski Federaciji, za nanašanje kovin in kovinskih pokritij z metodo hladnega plinskodinamčnega napraševanje ( Cold Spray )